Sissejuhatus

Hiina keel on maailma üks keerulisemaid keeli. Sellest hoolimata õpib seda üle maailma enam kui 50 miljonit välismaalast. Nad teevad seda ärikontaktide loomiseks, Hiina kultuuri tundmaõppimiseks või suhtlemise lihtsustamiseks oma Hiina-reiside ajal. Kes on juba alustanud, arvavad enamjaolt, et hiina keele õppimine on väga kaasahaarav.

Hiina keel on eurooplaste poolt õpitavate eksootiliste keelte esireas. Mõned õpivad seda töö jaoks, teised omast huvist. Igal juhul on hiina keelt oskav inimene tööandjate poolt väärtustatud ning nõutud.

Kas hiina keel on sama mis mandariini keel?

Hiinas ei eksisteeri ühtainsat hiina keelt. Pigem on seal tegemist hiina-tiibeti keelkonda kuuluvate erinevate sugulaskeelte või murretega. Hiinas kõneldakse neist mõnda, kuigi mõni sinoloog e Hiina eriteadlane eristab enam kui tosinat keelt. Kantoni murret räägib enam kui 80 miljonit inimest. Hiina keele murded erinevad üksteisest nii palju, et lõunapool elavad hiinlased ei pruugi põhjapoolsetest elanikest arugi saada. Välismaalaste poolt õpitud keel, millele traditsiooniliselt viidatakse kui hiina keelele, on tegelikult mandariini keel. See on Hiina ametlik keel alates 1950. aastatest.

Kirjakeel ühendab

Hiinlasi ei ühenda mitte kõnekeel, vaid kirjamärgid. Neid kasutati juba tuhandeid aastaid tagasi. Seega on tegemist vanima senini kasutuses oleva kirjakeelega maailmas. See tähendab, et piisavalt kirjamärke tundev inimene saab hakkama päevalehe lugemisega, aga saab aru ka tuhandeid aastaid tagasi kirja pandud tekstist. Algselt kujutasid hiina keele kirjamärgid kindlaid objekte: päikest, inimest, jne. Iga märk vastas sõnale ja silbile. Kirjakeele arenedes tegid need kujutised läbi metamorfoosi, muutudes keerukamaks ja vähem sõnasõnalisemaks. Kuigi Hiinas kõneldakse mitmeid murdeid, on kirjamärgid jäänud samaks kogu endise Hiina impeeriumi territooriumil. Hiina keele õppimise juures ongi raske see, et iga kirjamärk on omamoodi ning isegi nende järjekord kirjareas on oluline. Kirjamärgid vastavad teatud silpidele ning hiina kirjakeelt nimetatakse seepärast ühesilbiliseks kirjakeeleks. Tänapäeval sisaldavad kirjamärgid enamjaolt kaht elementi: foneetilist (viitab hääldusele) ning tähenduslikku.

Keeruline, kuid vaeva väärt

Hiina keel on õppimiseks üks raskeimaid keeli. Esmalt seepärast, et tegemist on tonaalse keelega – see tähendab, et iga silpi tuleb hääldada teatud tooniga. Samal silbil on teisiti hääldatuna teistsugune tähendus. Lühidalt öeldes määrab toon sõnatähenduse. Mandariini keeles on neli tooni: kõrge, tõusev, langev-tõusev ja langev.

Teiseks raskuskohaks on kirjamärkide hulk ning keerukas süsteem. Hiina keeles on umbes 50 000 kirjamärki (kuigi mõnede allikate sõnul „kõigest“ 20 0000) ning kirjakeel on endiselt avatud, uusi sõnu luuakse pidevalt juurde. Arvatakse, et igapäevaseks lugemisoskuseks, näiteks ajalehe lugemiseks, piisab „ainult“ 3000 tähemärgi õppimisest (hiina lastel kulub selleks kaheksa kooliaastat), kuid soravaks lugemiseks ja kirjutamiseks peab teadma kaks korda rohkem kirjamärke. Haritud hiinlane kasutab umbes 6000 kirjamärki.

Hiina keele teevad keerukaks ka… vanasõnad. Neid on palju ning neid kasutatakse kõnes ohtralt, eriti haritud hiinlaste poolt. Siiski ei piisa nende õppimiseks vaid vajalike kirjamärkide rittapanemisest. Hiinlastega suheldes või hiina kirjandust lugedes on vaja mõista vanasõnade ajalugu – ainult nii saab aru kontekstist, milles neid kasutada. Hiinlased isegi usuvad, et nende keelt on teistel rahvastel raske õppida. Seepärast suhtuvad nad väga entusiastlikult välismaalastesse, kes saavad hakkama kasvõi lihtsa tervitusega ni hao.

Kui kaua õppida?

Hiina keele omandamiseks suhtlustasandil läheb kuni 2,5 aastat. Siiski piisab hiina keelt õppinute sõnul Hiinas reisides hakkama saamiseks aastapikkusest perioodist, kuid see peab olema intensiivne – 5 korda nädalas, iga kord vähemalt üks tund. Huvitaval kombel ei ole keele põhialuste omandamine keeruline, kuna keeleõppe kõige keerulisem osa, grammatika, on hiina keeles praktiliselt olematu. Hiina keeles ei ole käändeid, pöördeid, sugusid ega mitmust.

Kuigi hiina keele selgekssaamine on kahtlemata raske, et tasu meelt heita, sest selle keele õppimise protsess on väga kaasahaarav ning hiina kalligraafia omandamine õpetab kannatlikkust. Hiina keelt saab näiteks õppida kursustel, eraõpetajaga või e-kursustel. Nagu iga muu võõrkeele puhul, innustavad õppima otsesed keelekontaktid. Seepärast on soovitatav ette võtte reis Hiinasse või osaleda Hiinas toimuvatel keelekursustel. Ka meie pakume hiina keele minikursust. Järgnevates tundides pakume põhisõnavara ning fraase, millest võib hiinlastega suheldes kasu olla.